LAT RUS
  • +371 27555552
  • info@winbaltic.lv

Universālais pakalpojumsElektroenerģijas tirdzniecības periods ir 12 mēneši. Elektroenerģijas piegāde pēc elektroenerģijas tirdzniecības perioda beigām tiek nodrošināta Universālā pakalpojuma ietvaros par tirgotāja noteikto cenu nākamajam elektroenerģijas tirdzniecības periodam.
Lietotājam ir tiesības atteikties no Universālā pakalpojuma pirms elektroenerģijas tirdzniecības perioda beigām  bez līguma laušanas maksas.
Universālais pakalpojums ietver: 

- visā elektroenerģijas tirdzniecibas periodā elektroenerģijas cena ir nemainīga : 0,064 EUR/kWh (ar PVN 0,0774 EUR/kWh)
- elektroenerģijas piegādes un sadales pakalpojums ( sistēmas pakalpojums ) 0,04076 EUR/kWh (ar PVN 0,04932 EUR/kWh); 
- PVN 21% (Pievienotās vērtības nodoklis)
---------------------------------------------------------------------------------------------
Kopā ar PVN:
0,1267 EUR/kWh (12,67 EUR/100kWh)
---------------------------------------------------------------------------------------------
OIK kalkulators
Maksa par pieslēguma nodrošināšanu 1,24 EUR - Norādīts S1 mājsaimniecību tarifs – vienfāzes pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu līdz 40A.
Ja Jums ir cits pieslēguma veids, tad informāciju par izmaksām var atrast 
šeit.
---------------------------------------------------------------------------------------------

Jautājumu un pretenziju izskatīšanas kārtība saskaņā ar LĪGUMA NOTEIKUMI II daļas 10.2. punktu.(Jautājumus un pretenzijas par Līguma izpildi, kas izriet no elektroenerģijas piegādi regulējošiem tiesību aktiem, Lietotājs iesniedz Tirgotājam, nosūtot tos pa pastu vai, izmantojot Līgumā norādīto e-pastu pp@winbaltic.lv. Tirgotājs nodrošina atbildes sniegšanu elektroniski uz Līgumā norādīto Lietotāja e-pasta adresi vai papīra formātā uz Līgumā norādīto Lietotāja korespondences adresi 5 darba dienu laikā no jautājumu un pretenzijas sanemšanas ( elektroniski vai pasta zīmogs) , bet ne vēlāk kā Latvijas normatīvajos aktos noteiktajos termiņos un kārtībā.)
----------------------------------------------------------------------------------------

Norēķins par faktiski patērēto elektroenerģijas apjomu.
Aicinām izmantot Sadales tīkls klientu pašapkalpošanās portālu www.e-st.lv/lv/private - lai ērtā veidā tiešsaitē un Jums izdevīgā laikā nodotu ikmēneša skaitītāja rādījumus.
Rēķina saņemšanas veids : E-PASTS - bez maksas, papīra formatā pa pastu ir 1,00 EUR/rēķins;
Apmaksa ar bankas pārskaitījumu līdz 20. datumam (ieskaitot) par iepriekšējo kalendāro mēnesi.
Piedāvājums spēkā no 01.01.2021 līdz 31.12.2021
----------------------------------------------------------------------------------------
Nosūtiet mums uz  info@winbaltic.lv sekojošo informāciju :
Vārds
Uzvārds
Personas kods
Tālrunis
E-mail

UNIVERSĀLAIS PAKALPOJUMS
Mēs  sagatavosim Jūsu līgumu, un nosūtīsim uz norādīto E- mail.
Noslēgt līgumu