LAT RUS
  • +371 27555552
  • info@winbaltic.lv

Universālais pakalpojumsElektroenerģijas tirdzniecības periods ir 12 mēneši. Elektroenerģijas piegāde pēc elektroenerģijas tirdzniecības perioda beigām tiek nodrošināta Universālā pakalpojuma ietvaros par tirgotāja noteikto cenu nākamajam elektroenerģijas tirdzniecības periodam.
Lietotājam ir tiesības atteikties no Universālā pakalpojuma pirms elektroenerģijas tirdzniecības perioda beigām  bez līguma laušanas maksas.
Universālais pakalpojums ietver: 

- visā elektroenerģijas tirdzniecibas periodā elektroenerģijas cena ir nemainīga : 0.0596 eiro/kWh (ar PVN 0.072 eiro/kWh)
- elektroenerģijas piegādes un sadales pakalpojums ( sistēmas pakalpojums ) 0,04076 eiro/kWh (ar PVN 0.04932 eiro/kWh); 
- PVN 21% (Pievienotās vērtības nodoklis)
---------------------------------------------------------------------------------------------
Kopā ar PVN:
0.1214 eiro/kWh (12.14 eiro/100kWh)
---------------------------------------------------------------------------------------------
Obligātā iepirkuma un jaudas komponentes no 2018.gada 1.janvāra.
OIK kalkulators

Maksa par pieslēguma nodrošināšanu 1.50 eur - Norādīts S1 mājsaimniecību tarifs – vienfāzes pieslēgums ar ievadaizsardzības aparāta strāvas lielumu līdz 40A.
Ja Jums ir cits pieslēguma veids, tad informāciju par izmaksām var atrast 
šeit.
---------------------------------------------------------------------------------------------

Jautājumu un pretenziju izskatīšanas kārtība saskaņā ar LĪGUMA NOTEIKUMI II daļas 10.2. punktu.(Jautājumus un pretenzijas par Līguma izpildi, kas izriet no elektroenerģijas piegādi regulējošiem tiesību aktiem, Lietotājs iesniedz Tirgotājam, nosūtot tos pa pastu vai, izmantojot Līgumā norādīto e-pastu pp@winbaltic.lv. Tirgotājs nodrošina atbildes sniegšanu elektroniski uz Līgumā norādīto Lietotāja e-pasta adresi vai papīra formātā uz Līgumā norādīto Lietotāja korespondences adresi 5 darba dienu laikā no jautājumu un pretenzijas sanemšanas ( elektroniski vai pasta zīmogs) , bet ne vēlāk kā Latvijas normatīvajos aktos noteiktajos termiņos un kārtībā.)
----------------------------------------------------------------------------------------

Norēķins par faktiski patērēto elektroenerģijas apjomu.
Ikmēneša skaitītāja rādījumi ir jānodod, ievadot tos AS „Sadales tīkls” klientu pašapkalpošanās portālā www.e-st.lv vai zvanot uz AS „Sadales tīkls” bezmaksas rādījumu nodošanas tālruni 80 200 408, kas darbojas no katra mēneša 27. līdz nākamā mēneša 3. datumam.

Rēķina saņemšanas veids : E-PASTS - bez maksas, papīra formatā pa pastu ir 1.00 eur/rēķins;
Apmaksa ar bankas pārskaitījumu līdz 20. datumam (ieskaitot) par iepriekšējo kalendāro mēnesi.
Piedāvājums spēkā no 01.01.2020 līdz 31.12.2020
----------------------------------------------------------------------------------------
Nosūtiet mums uz  info@winbaltic.lv sekojošo informāciju :
Vārds
Uzvārds
Personas kods
Tālrunis
E-mail

UNIVERSĀLAIS PAKALPOJUMS
Mēs  sagatavosim Jūsu līgumu, un nosūtīsim uz norādīto E- mail.
Noslēgt līgumu